1.    Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Jutland Vikings ApS
Gøteborg Allé 15 8200
Aarhus N.
cvr: 40732268   
Telefon: + 45 27 88 88 88
E-mail:  info@jutlandvikings.dk 

2.    Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Opfylde en aftale du er part i, eller for at indgå en sådan aftale med dig efter din anmodning, herunder at behandle din sag hos os.
 • Overholde en retlig forpligtigelse, som påhviler os.
 • Fastlægge, forfølge eller gøre et retskrav gældende.
 • Forfølge legitime formål, herunder
  • at administrere og tilbyde produkter og services, som du har bedt om eller udtrykt interesse i
  • at administrere konkurrencer og andre tilbud, som du deltager i
  • at kommunikere med dig hvis ydelsen, du har bedt om, ikke er tilgængelig
  • at personliggøre og forbedre din oplevelse på vores platforme
  • at udføre markedsundersøgelser, som kan forbedre din oplevelse og vores produkter og services
  • at indsamle din aktivitet på vores digitale platforme
  • at skabe en individuel profil for dig, der gør, at vi kan respektere dine ønsker
  • at screene for snyd og bedrag
  • at personliggøre og skræddersy den kommunikation, vi sender ud til dig

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016

 • Artikel 6, stk. 1, litra a) og artikel 9, stk. 2, litra a), når du har givet dit samtykke.
 • Artikel 6, stk. 1, litra b), når behandlingen er nødvendig for at opfylde en aftale du er part i, eller for at indgå en sådan aftale med dig efter din anmodning.
 • Artikel 6, stk. 1, litra c), når behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtigelse, som påhviler os.
 • Artikel 6, stk. 1, litra f) når behandlingen sker for at forfølge en legitim interesse.
 • Artikel 9, stk. 2, litra f), når behandlingen er nødvendig for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 • Artikel 49, stk. 1 litra a), når det er nødvendigt at overføre dine personoplysninger til tredjelande for at opfylde en aftale, du er part i.
 • Artikel 49, stk. 1, litra e), når det er nødvendigt at overføre dine personoplysninger til tredjelande for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
3.    Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger

 • Navn, fysisk adresse og e-mailadresse.
 • Brugernavn og adgangskode til vores service.
 • Betalingsoplysninger, herunder kortoplysninger, ved nethandel eller tilmelding til abonnementsordninger eller betalingsservice
 • Hvordan du har nået vores digitale platform og den internetprotokol (IP) -adresse, du har brugt
 • Din browsertype, versioner og plug-ins og dit operativsystem
 • Hvilke pop ups eller push beskeder, du har set
 • Hvilket indhold du har ’liket’ eller delt
 • Hvilke videoer du har set og hvor længe
 • Hvilke annoncer du har set eller interageret med på vores platforme
 • Din rejse gennem vores digitale platform, herunder hvilke links du klikker på og eventuelle søgninger, du har lavet, hvor længe du har været på en side og andre interaktioner
 • Dit tilhørsforhold som kunde
 • Oplysninger, du udfylder i formularer

Følsomme oplysninger

Vi behandler som udgangspunkt ikke følsomme oplysninger om dig. Vi forbeholder os dog at behandle følsomme oplysninger, herunder oplysninger om strafbare forhold, med henblik på at overholde lovgivning eller forfølge et retskrav. Dette gælder særligt i tilfælde hvor vi opdager kriminalitet i forbindelse med bruges af vores services.

4.    Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere, hvis det er relevant i forhold til behandlingens formål:

 • Vores databehandlere.
 • Tredjeparter efter dit udtrykkelige samtykke, fx hvis du har tilmeldt dig en service hos os, hvor vi formidler dine kontaktoplysninger til en samarbejdspartner.
 • Offentlige myndigheder eller domstole hvis dette pålægges os.
5.    Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til tredjelande, herunder internationale organisationer.

Hvor det til behandlingen af dine konkrete oplysninger er absolut nødvendigt, kan der sker overførsel til tredjelande mv., hvilket dog altid sker under opfyldelse af lovgivningens krav hertil.

6.    Hvor dine personoplysninger stammer fra

De personoplysninger vi behandler om dig er hovedsageligt de oplysninger, som vi har modtaget fra dig.

Nogle oplysninger kan vi modtage fra vores databehandlere, samarbejdspartnere eller andre organisationer. 

7.    Cookies

Cookies er tekstfiler, som lagres på din computer eller andet IT-udstyr, når du besøger en hjemmeside. Cookies bruges af næsten alle hjemmesider, og disse små filer gør det muligt at indsamle information om, hvilke sider og funktioner du som bruger besøger og anvender. Vi anvender cookies.

8.    Opbevaring af dine personoplysninger

Vi sletter som udgangspunkt dine personoplysninger når du afmelder dig fra de services som vi tilbyder. For services over en længere periode, slettes dine oplysninger dog tidligst, når leveringen ophører.

Såfremt vi behandler dine oplysninger i henhold til lov, slettes oplysningerne som udgangspunkt ved udløbet af den lovpligtig behandlingsperiode. Eksempelvist gemmes bogførings- og regnskabsmateriale i år 5 fra udløbet af det regnskabsår, materialet vedrører.

Såfremt vi konkret vurderer, at der ikke er en legitim grund til at gemme oplysningerne, sletter vi dine oplysninger på et tidligere tidspunkt. Ved vurderingen lægger vi vægt på, om der i lovgivningen er en ret eller forpligtigelse til at vi gemmer oplysningerne, om du har en rimelig interesse i, at oplysninger slettes, som overstiger vores interesse i at gemme oplysningerne, samt om den fortsatte lagring af oplysningerne medfører en risiko for dig som registreret.

9.    Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke dine personoplysninger til automatiske afgørelser. Vi anvender dine personoplysninger til profilering, hvilket sker ved, at vi analyserer dine præferencer for vores produkter via vores services. Dette gør vi for at målrette vores markedsføring på netop de produkter, som har interesse for dig.

10.    Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

11.    Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

12.    Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Denne privatlivspolitik er opdateret og gældende fra d. 25. Januar 2021.

Websitets brug af cookies

Dette website anvender cookies til følgende formål:

 • Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine præferencer.
 • Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site og kan dokumentere dette over for annoncører efter fælles branchestandarder. 

Oversigt:

1. Ejeroplysninger
2. Hvad er Cookies?
2.1 Så lang tid opbevares cookies
2.2 Sådan sletter du cookies
2.3 Sådan undgår du cookies
2.4 Hvad cookies bruges til på vores website
2.5 Google Analytics (trafikmåling)
3. Brug af personoplysninger
3.1 Kontakt vedr. personoplysninger
3.2 Beskyttelse af personoplysninger

1. Ejeroplysninger

Dette website udbydes af:

Jutland Vikings ApS
Gøteborg Allé 15
8200 Aarhus N.
Telefon: 27888888
Email: info@jutlandvikings.dk
Cvr: 40732268

2. Cookies

Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

2.1 Så lang tid opbevares cookies
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

2.2 Sådan sletter du cookies
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering 

2.3 Sådan undgår jeg cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

2.4 Hvad cookies bruges til på vores website
Cookies anvendes til at føre statistik over hvor antallet af brugere samt oplysninger om køn, alder, geografi og interesser på vores brugere for at tilpasse indhold og annoncering herefter.

Sitet anvender cookies fra en følgende tredjeparter, der har adgang til de pågældende cookies:

2.6 Google Analytics (trafikmåling)
Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. 

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Personoplysninger:

3. Brug af personoplysninger
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om firmanavn, adresse, postnummer, e-mail, telefonnummer, navn, CVR, EAN. Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet.

3.1 Kontakt vedr. personoplysninger
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Jutland Vikings ApS, skal du rette henvendelse på info@jutlandvikings.dk eller telefon
+45 27888888. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

3.2 Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar. Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites. I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Denne hjemmeside bruger cookies. Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.
Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen på vores hjemmeside.
Få mere at vide om, hvem vi er, hvordan du kan kontakte os, og hvordan vi behandler persondata i vores Privatlivspolitik.
Angiv venligst dit samtykke-ID og -dato, når du kontakter os angående dit samtykke.

Dit samtykke gælder for følgende domæner: www.jutlandvikings.dk

 

Nødvendig (2)

Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies.

NAVNUDBYDERFORMÅLUDLØBTYPE
GDPR Cookie ComplianceCookie ComplianceGemmer brugerens cookie-samtykke-tilstand for det aktuelle domæne.1 årHTTP Cookie
     

Statistik (6)

Statistiske cookies giver hjemmesideejere indsigt i brugernes interaktion med hjemmesiden, ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.

NAVNUDBYDERFORMÅLUDLØBTYPE
__utm.gifGoogleGoogle Analytics tracking-kode, der logger oplysninger om den besøgendes browser og computer.SessionPixel Tracker
__utmaGoogleIndsamler data om antallet af gange en bruger har besøgt hjemmesiden samt datoer for første og seneste besøg. Anvendes af Google Analytics.2 årHTTP Cookie
__utmbGoogleRegistrerer et tidsstempel med det præcise tidspunkt, hvor brugeren kommer ind på hjemmesiden. Anvendes af Google Analytics til at beregne hvor lang tid et besøg på hjemmesiden varer.1 dagHTTP Cookie
__utmcGoogleRegistrerer et tidsstempel med det præcise tidspunkt, hvor brugeren forlader hjemmesiden. Anvendes af Google Analytics til at beregne hvor lang tid et besøg på hjemmesiden varer.SessionHTTP Cookie
__utmtGoogleAnvendes til at drosle hastigheden på antallet af forespørgsler til serveren.1 dagHTTP Cookie
__utmzGoogleIndsamler data om hvor brugeren kom fra, hvilken søgemaskine der blev brugt, hvilket link der blev klikket på og hvilke søgeord, der blev brugt. Anvendes af Google Analytics.6 mdr.HTTP Cookie