Som forberedelse til den genåbning, vi alle håber sker hurtigst muligt, har DIU’s Sportsafdeling udarbejdet principper for genåbningen af vore breddeturneringer.
Tingene er – naturligvis – meget afhængige af, hvornår der bliver åbnet, og hvor lang tid vi har isen til rådighed ind i sommeren. For langt de fleste kommuner har vi dog allerede positive tilkendegivelser, om at isen står til rådighed udover normalen.
Fokus for den resterende del af 20/21 bliver at få vores spillere i kamp igen.
Ud fra en forventning om, at der stadig vil være fokus fra myndighederne på regional afvikling hvor muligt, har Sportsafdelingen udarbejdet de nedenstående principper.

Træningsperiode 1.div:

Efter genåbningen skal hold observere følgende træningsperiode, før der spilles kamp:
Træningsperioden er 14 dage

Afvikling af nye grundspil 1.div
Der spilles en ny turnering med en ude- og en hjemmekamp regionalt

Slutspil
Kvartfinale (1-4 og 2-3) og semifinale (V1-V2) regionalt– bedst af 2 kampe (point og målscore)
Finale, landsdækkende (VØ-VV) bedst af 3 (UHH) – der spilles ingen bronzekamp