Som udgangspunkt ønsker DIU ikke at skærpe de fra myndighederne fastlagte restriktioner omkring mulighed for udendørstræning. Vi skal dog kraftigt opfordre til, at evt. udendørstræning bliver udført med tanke på de intentioner, som nedlukningen har, og understrege, at evt. udendørstræning skal arrangeres på en måde der ikke kan virke som en omgåelse af forsamlingsforbuddet på 10 personer.

Vi opfordrer også til, at man tager hensyn til spillernes og trænernes sikkerhed i form af eksempelvis refleksveste i en bogstaveligtalt mørk tid, hvis man vælger at træne udendørs.

Det er fortsat vores intention, at kampe genplaceres. Ligesom vi i skrivende stund undersøger muligheden for at forlænge sæsonen til april. Kan kampene ikke genplaceres, deles pointene med 1,5 point til hvert hold.